Coatings voor maritiem milieu

Bekijk onze video om een indruk te krijgen in onze uitgebreide coatings test diensten:

Corrosiebescherming

Om metalen en metaalconstructies die zijn blootgesteld aan maritiem milieu te beschermen tegen corrosie en degradatie, zijn beschermende maatregelen nodig die de levensduur van bijv. schepen en maritieme infrastructuur kunnen verlengen.

Onze experts op het gebied van corrosiebescherming zijn er op ingesteld om u zo goed mogelijk van dienst te zijn met hoogwaardige oplossingen voor vragen en problemen.

Marine Coatings

Belangrijkste diensten:


Corrosie- en schadeonderzoek

Het is van groot belang om onderscheid te maken tussen verschillende corrosiemechanismen en de gevolgen daarvan om vervolgens de juiste beschermingsmaatregelen te kunnen adviseren. Wij bieden antwoord op belangrijke vragen met betrekking tot corrosieproblemen en maatregelen voor preventie, onderhoud en reparatie.

Materiaalblootstelling en veroudering

Wij bieden een uitgebreide diversiteit aan blootstellingscondities voor materialen en coatings, zoals C5m atmosferische expositie, immersie in natuurlijk zeewater, opstellingen voor getijde- en waterlijnexpositie en blootstelling aan hoge-druk en arctische condities. Wij zijn sterk in het bouwen van klant-specifieke testopstellingen met natuurlijk zeewater.

Microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC)

Met onze specifieke expertise en ervaring kunnen we u bij uitstek van dienst zijn met onderzoek naar de oorzaken van MIC en advies voor het gebruik van biociden en andere maatregelen ter preventie of bestrijding. Onze testfaciliteiten bieden ook de mogelijkheid om MIC- en corrosie-studies te doen onder hoge-druk (max. 800 bar) en bij lage temperatuur.

Elektrochemische metingen

We gebruiken speciale apparatuur om corrosieprocessen te detecteren en meten voordat de integriteit van constructies gevaar gaat lopen of voordat beschermende coatings visueel enige schade laten zien. Met deze technieken onderzoeken we ook de corrosiegevoeligheid van materialen en passiveringslagen of coatings.

Aangroei en antifouling

Aangroei van materialen en constructies is een veel voorkomend probleem in maritiem milieu. Onze experts zijn gespecialiseerd in het vinden van optimale oplossingen voor uw specifieke vragen. Wij bieden:

 • Biotoetsen in het laboratorium met doelorganismen als zeepokken, diatomeeën en zeewier
 • Testvlot en rotor-apparatuur voor blootstelling/ veroudering van antifoulingverven onder statische en dynamische condities
 • Meten van zelf-slijpende eigenschappen van antifoulingverven
 • Meten van de wrijvingsweerstand van antifoulingverven en oppervlakken met en zonder aangroei
 • Onderzoek naar de werkzaamheid van alternatieve technieken voor aangroeiwering in klantspecifieke testopstellingen
 • Testopstelling voor atmosferische aangroei van materialen in maritiem milieu (bijv. offshore constructies).
 • Download onze brochure marine coatings voor meer informatie over onze diensten en mogelijkheden.

Andere test mogelijkheden:

 • Simulatie van extreme milieu condities in labopstellingen
 • Inspectie en opleiding
 • Beschermende coatings
 • Testen van coatings voor pijpleidingen
 • Advies over onderhoudsprogramma’s en eisen
 • Elektrochemische impedantie spectroscopie (EIS)
 • Lineaire polarisatie weerstand (LPR)
 • Elektrochemische geluidsmetingen (ENM)

Exova in samenwerking met Endures

Door middel van een strategisch partnerschap met Endures, de antifouling en corrosie onderzoeksgroep gelegen tegenover de marinehaven in Den Helder met directe beschikbaarheid van natuurlijk zeewater en uitgebreide portfolio aan laboratoriumonderzoeksfaciliteiten, kan Exova u een uitgebreid pakket aan diensten aanbieden ter beoordeling van integriteit en onderhoudsbehoefte van uw (maritieme) constructie.

Endure

Exova Experts

Click to see

Click through links to address and phone number:

map