Lasbeproevingen

Globale dienstverlening

Het beproeven van lassen is van crucial belang in de Olie & Gas sector. De kwaliteit van laswerk heeft een grote impact op de kwaliteit en levensduur van een installatie, en nu de omstandigheden steeds zwaarder worden zijn de technieken en veranderde vereisten voor materialen steeds belangrijker voor het behalen van lasbeproevingen en kwalificaties.

Weld testing

Exova wordt wereldwijd erkend als de leider op het gebied van lasonderzoek. We hebben CPN en CSWIP gecertificeerde lasinspecteurs, evenals gecertificeerde lasingenieurs die tezamen een betekenisvolle service bieden op dit technische vakgebied.

Lasonderzoek – veelzijdige mogelijkheden ter ondersteuning

Wij voeren lasonderzoek uit volgens internationaal erkende codes en normen. Ligt uw behoefte bij lasser- en lasmethodekwalificatie, beproevingen, inspectie of forensisch schadeonderzoek, wij bieden ondersteuning in elke keten van de levensduur van uw.

Ons spectrum van lasonderzoek:

  • Visueele beoordeling en macro-onderzoek van lassen
  • Non-destructief testen/evalueren
  • Chemische analyse en PMI
  • Hardheidsonderzoek
  • Mechanische eigenschappen (buigproef, trekproef, kerfslagproef, CTOD test)
  • Metallurgisch onderzoek van de las en HAZ microstructuur
  • Corrosie onderzoek
  • Onderzoek en identificatie van lasdefecten
  • Schadeonderzoek

Exova Experts